Консультації

Що потрібно знати про працю неповнолітніх

Консультує перший заступник начальника Управління Василь Грицик

Неповнолітні можуть офіційно  оформити трудові відносини лише з 16-річного віку. Однак з кожного правила завжди є винятки. Українським законодавством передбачено, що  за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть прийматись на роботу особи, які досягли 15 років. А для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, що досягли 14-річного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює. При цьому тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної  тривалості  робочого часу для  осіб  відповідного  віку.     Що стосується оплати праці неповнолітніх при скороченій  тривалості  щоденної  роботи, то зарплата  виплачується  в такому ж розмірі,  як  працівникам   відповідних   категорій   при   повній тривалості щоденної роботи.

Варто також знати, що роботодавець не має права застосовувати працю неповнолітніх на: - важких  роботах та роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці; - підземних роботах; - роботах, що передбачають підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для неповнолітніх  граничні норми; - нічних, надурочних роботах і роботах у вихідні дні. Підлітків забороняється призначати на роботи, які пов'язані виключно з підійманням, утриманням  або  переміщенням важких речей. До роботи, що потребує підіймання та переміщення важких речей, допускаються підлітки, які не мають медичних протипоказань, що засвідчено відповідним  лікарським  свідоцтвом. До тривалої роботи по підійманню та переміщенню важких речей підлітки до 15 років не допускаються. Роботодавець повинен забезпечити обов'язкове проходження працюючими у нього підлітками попереднього та наступних періодичних медичних оглядів. Робота підлітків з вантажами не повинна становити більше 1/3 робочого часу. 

Звільнення неповнолітніх з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою служби у справах дітей. Роботодавець зобов’язаний здійснювати працевлаштування неповнолітніх працівників у випадках їх звільнення: - у разі виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи; -  у разі поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; - за умов зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності кадрів або штату працівників, банкрутства.

Якщо продовження роботи неповнолітнього працівника загрожує його здоров'ю або порушує його законні інтереси, батьки, усиновителі чи піклувальник неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за вказаним сегментом трудових правовідносин, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім.