Очищення влади

Відомості про стан проходження перевірки

 


з/п
дата
початку
перевірки

П.І.Б. особи,
щодо якої
здійснюєть-
ся

перевірка

Посада Копія
заяви про
перевірку
Копія
повідомлення
про початок
перевірки
Копія
Декларації
Результати
перевірки
 1  05/06/2015 Василилинчук
Василь
Олександрович
Головний
державний
інспектор
відділу
нагляду
в будівництві,
котлонагляді,
на транспорті
та зв'язку
 Завантажити  Завантажити  Завантажити Завантажити
 2  05/06/2015 Кос
Ігор
Богданович
 Головний
державний
інспектор
відділу
нагляду
в будівництві,
котлонагляді,
на транспорті
та зв'язку
 Завантажити   Завантажити  Завантажити  Завантажити
 3  05/06/2015 Повх
Михайло
Васильович
 Головний
державний
інспектор
відділу
нагляду
в будівництві,
котлонагляді,
на транспорті
та зв'язку
 Завантажити   Завантажити  Завантажити  Завантажити
 4 05/06/2015 Попович
Юрій
Петрович
 Головний
державний
інспектор
відділу
нагляду
в будівництві,
котлонагляді,
на транспорті
та зв'язку
 Завантажити   Завантажити  Завантажити  Завантажити
 5 05/06/2015 Стряпунін
Андрій
Леонідович

Головний
державний
інспектор
сектору
експертної
роботи,
ринкового
нагляду
та надання
адміністра-тивних
послуг

Завантажити  Завантажити  Завантажити  Завнтажити
 6 05/06/2015 Данило
Ольга
Юлівна
Головний
державний
інспектор
сектору
експертної
роботи,
ринкового
нагляду
та надання
адміністра-тивних
послуг
 Завантажити  Завантажити  Завантажити  Завантажити
 7 05/06/2015 Цимбалош
Руслан
Васильович
Головний
державний
інспектор
сектору
експертної
роботи,
ринкового
нагляду
та надання
адміністра-тивних
послуг
 Завантажити  Завантажити  Завантажити  Завантажити
 8 05/06/2015 Каша
Сільва
Степанівна
Головний
спеціаліст
сектору
експертної
роботи,
ринкового
нагляду
та надання
адміністра-тивних
послуг
 Завантажити  Завантажити  Завантажити  Завантажити
9 05/06/2015 Гойс
Олександр
Антонович

Головний
державний
інспектор
сектору на
виробництв
і на об'єктах
підвищеної
небезпеки

Завантажити Завантажити Завантажити  Завантажити
10 05/06/2015 Андращук
Людвиг
Степанович

Головний
державний
інспектор
сектору на
виробництв
і на об'єктах
підвищеної
небезпеки

Завантажити Завантажити Завантажити  Завантажити
11 05/06/2015 Пенцко
Степан
Михайлович
Головний
державний
інспектор
сектору на
виробництв
і на об'єктах
підвищеної
небезпеки
Завантажити Завантажити Завантажити  Завантажити
12 05/06/2015 Ковач
Іван
Іванович
Головний
державний
інспектор
сектору в АПК
та СКС
Завантажити Завантажити Завантажити  Завантажити
13 05/06/2015 Вербовський
Володимир
Георгійович
Головний
державний
інспектор
сектору в АПК
та СКС
Завантажити Завантажити Завантажити  Завантажити
14 05/06/2015 Сташко
Іван
Іванович
Головний
державний
інспектор
сектору в
АПК та СКС
Завантажити Завантажити Завантажити  Завантажити
15 05/06/2015 Медяковський
Микола
Васильович
Головний
державний
інспектор
в машино-будуванні
та енергетиці
Завантажити Завантажити Завантажити  Завантажити
16 05/06/2015 Федоришин
Розалія
Михайлівна
Головний
державний
інспектор
в машинобуду-ванні
та енергетиці
Завантажити Завантажити Завантажити  Завантажити
17 05/06/2015 Керестінь
Денис
Золтанович
Головний
державний
інспектор
в машинобу-дуванні
та
енергетиці
Завантажити Завантажити Завантажити  Завантажити
18 05/06/2015 Йовдій
Катерина
Іванівна
Головний
державний
інспектор
сектору
гірничого нагляду
Завантажити Завантажити Завантажити  Завантажити
19 05/06/2015 Подоля
Ольга
Іванівна
Головний
спеціаліст
сектору
документаль-ного
забезпечен-
ня
та контролю
Завантажити Завантажити Завантажити  Завантажити
20 05/06/2015 Струк
Оксана
Іванівна
Головний
спеціаліст з
режимно-секретної
роботи
Завантажити Завантажити Завантажити  Завантажити
21 05/06/2015 Дрогальчук
Юлія
Віктоірвна
Головний
спеціаліст-
юрист-
консульт
сектору юридичного
забезпечення
Завантажити Завантажити Завантажити  Завантажити
22 05/06/2015 Аділова
Руслана
Михайлівна
Головний
спеціаліст
сектору персоналу
Завантажити Завантажити Завантажити  Завантажити
23 17/06/2015 Попков
Вячеслав
Семенович 
Головний
державний
інспектор від-ділу
з питань додержання
законо-
давства про
працю, зайнятість
та інших нормативно-
правових
актів
Завантажити Завантажити  Завантажити   Завантажити
24 17/06/2015 Юртин
Віталій
Федорович

Головний
державний
інспектор від-ділу
з питань додержання
законо-
давства про
працю, зайнятість
та інших нормативно-
правових
актів 

Завантажити Завантажити  Завантажити   Завантажити
25 17/06/2015  Гукс
Маріанна
Михайлівна
Головний
державний
інспектор від-ділу
з питань додержання
законо-
давства про
працю, зайнятість
та інших нормативно-
правових
актів 
Завантажити  Завантажити  Завантажити   Завантажити
26 17/06/2015  Лопіт
Іван
Іванович
Головний
державний
інспектор від-ділу
з питань додержання
законо-
давства про
працю, зайнятість
та інших нормативно-
правових
актів 
Завантажити  Завантажити  Завантажити   Завантажити
27 17/06/2015  Фека-Готра
Валентина
Іванівна
Головний
спеціаліст з
мобілізаційної
роботи
Завантажити  Завантажити  Завантажити   Завантажити
28 17/06/2015  Цапулич
Наталія
Іванівна
Головний
державний
інспектор від-ділу
з питань додержання
законо-
давства про
працю, зайнятість
та інших нормативно-
правових
актів 
Завантажити  Завантажити  Завантажити   Завантажити
29 17/06/2015  Хланта
Іван
Юрійович
Головний
державний
інспектор від-ділу
з питань додержання
законо-
давства про
працю, зайнятість
та інших нормативно-
правових актів 
Завантажити  Завантажити  Завантажити  Завантажити
30 17/06/2015  Берник
Зорян
Петрович
Головний
державний
інспектор від-ділу
з питань додержання
законо-
давства про
працю, зайнятість
та інших нормативно-
правових актів 
Завантажити  Завантажити  Завантажити   Завантажити
31 17/06/2015  Питьовка
Ярослав
Михайлович
Головний
державний
інспектор від-ділу
з питань додержання
законо-
давства про
працю, зайнятість
та інших нормативно-
правових актів 
Завантажити  Завантажити  Завантажити   Завантажити
32  19/06/2015 Ходанич
Наталія
Петрівна
Завідувач сектору -
бухгалтерсь-
кого обліку
та
фінансового
забезпечення
Завантажити Завантажити Завантажити  Завантажити
33  24/06/2015 Горєв
Володимир
Валентинович
 Завідувач сектору гірни-чого нагляду Завантажити    Завантажити  Завантажити
34  01/10/2015 Ляхович
Віталій
Михайлович
Начальник відділу
нагляду
в будівництві, котлонагляді
на транспорті
та зв’язку
Завантажити  Завантажити  Завантажити  Завантажити
35 07/10/2015 Сумара
Артур
Франкович
Головний державний інспектор від-ділу
з питань додержання законо-
давства про
працю, зайнятість та інших нормативно-правових
актів
Завантажити Завантажити Завантажити  Завантажити
36 08/10/2015 Гончарук
Валентина
Василівна
Завідувач сектору юридичного забезпечення  Завантажити    Завантаження  Завантажити
37 08/10/2015 Фалес
Руслан
Сергійович
Головний спеціаліст - юрист-
консульт
сектору юридичного забезпечення
 Завантажити    Завантаження  Завантажити
38 08/10/2015 Яцків Володимир Володимирович Завідувач сектору експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністрати-вних послуг  Завантажити    Завантаження  Завантажити
39 08/10/2015 Феделеш
Мирослав
Йосипович
Головний державний інспектор сектору нагляду в АПК та СКС Завантажити  Завантажити  Завантаження Завантажити
40   Грицик
Василь Іванович
начальник відділу з питань додержання законо-
давства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових
актів
 Завантаження    Завантажити  
41   Турянський Ярослав Іванович заступник начальника відділу з питань додержання законо-
давства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових
актів
 Завантажити    Завантажити  
42 04.11.2015 Престая
Любов
Іванівна
головний спеціаліст
сектору бухгалтерсь-
кого обліку
та
фінансового
забезпечення
Завнтажити Завантажити Завантажити  Завантажити
43 02.02.2016 Сита
Іван
Юрійович
головний державний інспектор від-ділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів  Завантажити Завантажити  Завантажити  Завантажити
44 02.02.2016 Чурей
Світлана
Михайлівна
завідувач сектору звернення громакдян та доступу до публічної інформації Завантажити     Завантажити
45 10.02.2016 Зизич
Іван
Андрійович
головний державний інспектор сектору гірни-чого нагляду Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
46 10.02.2016 Штерн
Віктор
Золтанович
заступник начальника відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
47 16.02.2016 Стефанець
Ольга
Романівна
головноий спеціаліст взаємодії зі ЗМІ, міжнародних зв`язків та питань з Євроінтеграції  Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
48 16.02.2016 Січка
Лілія
Феодосівна
головний державний інспектор сектору експертизи
умов праці
Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
49   Гоман
Андрій
Сергійович
головний
спеціаліст з
мобілізаційної
роботи
Завантажити     Завантажити
50  14.04.2016 Ковальчук
Андрій
Васильович
головний, державний інспектор сектору
гірничого нагляду Управління Держпраці'у Закарпатській області
Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
51  14.04.2016 Маргітич
Тетяна
Юріївна
головний державний інспектор сектору з
питань
експертизи
умов праці
Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
52  14.04.2016 Мішустін
Микола
Володимирович
головний державний інспектор сектору
експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністра-тивних послуг
  Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
53  19.05.2016 Орел
Володимир
Васильович
начальник відділу з
питань гігієни праці
Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
54  13.10.2016 Качій
Каріна
Едуардівна
головний державний інспектор відділу з
питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів
Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
55 24.11.2016 Байда
Ігор
Ігорович
головного державного інспектора відділу нагляду в будівництві, енергетиці, мащинобуду-
ванні, котлонагляді
та на виробництвах і обєктах підвищеної небезпеки
Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
56 24.02.2017 Кавранська
Світлана
Петрівна
головний державний інспектор відділу з
питань гігієни праці
Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
57 24.02.2017 Пеца
Юрій
Емілович
головний спеціаліст з питань протидії корупції Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
58 01.08.2017 Дудаш
Ерік
Васильович
головний державний інспектор відділу з
питань до­держання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових
Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
59 06.04.2018

СЕВЧ
Володимир
Євгенович

Головний державний інспектор
відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів

 
Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
60 06.04.2018

КУЗНЄВА
Наталія
Степанівна

Головний державний інспектор
відділу з питань гігієни праці

 

Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
61 29.12.2018

МУЧИЧКА
Андрій
Юрійович

Головний
державний
інспектор
відділу нагляду в АПК, СКС на транспорті і зв'язку
Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
62 26.04.2019 

ДЖУМЕЛЯ
Михайло
Іванович

Головний державний інспектор
відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів

Завантажити Завантажити Завантажити  Завантажити
63 23.08.2019

Клованич
Юрій
Володимирович

Головний
державний
інспектор від-ділу
з питань додержання
законо-
давства про
працю, зайнятість
та інших нормативно-
правових
актів 
Завантажити  Завантажити Завантажити Завантажити 
64 24.10.2019  Гриценко
Сергій
Іванович
Головний
державний
інспектор від-ділу
з питань додержання
законо-
давства про
працю, зайнятість
та інших нормативно-
правових
актів  
Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
65 24.10.2019  Зеленський
Ілля
Олександрович
 Головний
державний
інспектор від-ділу
з питань додержання
законо-
давства про
працю, зайнятість
та інших нормативно-
правових
актів 
Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
66 01.09.2020

Келемен Вячеслав Юрійович

головний державний інспектор відділу нагляду в будівництві, енергетиці, машинобудуванні, котлонагляді та на виробництвах і об`єктах підвищеної небезпеки

Завантажити Завантажити Завантажити