Громадська рада

ПРОТОКОЛ № 2 засідання Громадської ради при Управлінні Держпраці у Закарпатській області

Присутні:

Члени Громадської ради (6 осіб) та представники Управління Держпраці  у Закарпатській області (2 особи).

 

Порядок денний

  1. Про виконання місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування статей 34, 35 ЗУ «Про охорону праці» щодо реалізації повноважень з охорони праці.

 

СЛУХАЛИ:

Дороша Б.В., начальника Управління Держпраці у Закарпатській області, який проінформував присутніх про наступне.

         Відповідно до Положення про  Управління Держпраці у Закарпатській області,  затвердженого  наказом   Державної служби  України  з   питань  праці від 04.02.2016р. № 8,  Управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

Повноваження місцевих державних адміністрацій та  органів місцевого самоврядування в галузі охорони праці визначено статтями  34 та 35  Закону України  «Про охорону праці»: формування та забезпечення виконання цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, розроблення та виконання заходів з охорони праці у складі програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів (міст), забезпечення соціального захисту найманих працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, вживання заходів до проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці, здійснення контролю за додержанням суб'єктами підприємницької діяльності нормативно-правових актів про охорону праці.

Вищезгаданим Законом також визначено, що  для виконання зазначених функцій місцеві державні адміністрації створюють структурні підрозділи з охорони праці, що діють згідно з типовим положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України, або покладають реалізацію цих повноважень на один з існуючих структурних підрозділів чи окремих посадових осіб відповідних органів.

До 1999 року  повноваження з  питань охорони праці на обласному та районному рівнях виконували самостійні відділи, які з набранням чинності постанови  Кабінету Міністрів України від 22 червня  1999 року № 1101 «Про примірні переліки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної, Севастопольської міської, районної, районної у місті Севастополі державної адміністрації» були  реорганізовані.

            Згідно з постановою Кабінету Міністрів України   від  29 вересня 2000 року № 1498 «Про затвердження типових положень про головне  управління праці та соціального захисту населення  обласної, Київської міської державної адміністрації  і управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації і  про управління праці та соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації  повноваження з питань охорони праці  були покладені на  органи праці та соціального захисту населення.  Однак, у типові положення про Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської і про управління праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, затверджені постановою Кабінету Міністрів України  від 30 травня 2007 року № 790, ці повноваження не увійшли.            На сьогодні є чинною постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року № 606, якою  затверджено рекомендаційні переліки структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі державні адміністрації, однак, структурний підрозділ з охорони праці вказаними переліками також не передбачено. А відповідно до Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій, затверджених наказом Міністерства  соціальної політики України від 04.11.2016 № 1296, департамент та управління соціального захисту населення  місцевих державних адміністрацій  забезпечують соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці.

Аналіз інформації, зібраної від райдержадміністрацій та міськвиконкомів, свідчить, що в районних та міських адміністраціях на сьогодні відсутні структурні підрозділи  чи окремі  спеціалісти, які б забезпечували роботу з цього напрямку.  Лише в деяких районах  (зокрема, Рахівському, Виноградівському) до програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів включено заходи щодо формування системи охорони праці, формування служб з охорони праці, посилення контролю за здійсненням підприємствами, установами та організаціями району заходів, спрямованих на зниження виробничого травматизму та професійних захворювань тощо, та інші.

Відповідно до Рішення колегії Держпраці, затвердженого наказом від 01.06.2016 № 69  в усіх адміністративних районах Закарпатської області створенні та функціонують 11 інформаційно-консультаційних пунктів, в яких громадянам та суб`єктам господарювання надається відповідна методична та правова допомога з питань охорони праці. В роботі інформаційно-консультаційних пунктів приймають участь посадові особи Управління Держпраці у Закарпатській області.

  Всі члени Громадської ради взяли участь у обговоренні зазначеного питання.

Думнич М.В., голова Гомадської ради,  у зв’язку із створенням об’єднаних територіальних громад, запропонував рекомендувати головам громад визначити відповідальних осіб за стан охорони праці на піднаглядних територіях.

 

ВИРІШИЛИ:

  1. У зв’язку із створенням об’єднаних територіальних громад, рекомендувати головам громад, визначити відповідальних осіб за стан охорони праці на піднаглядних територіях.

 

Голосували:

«За» - 6, «проти» - 0, «Утримались» - 0.

 

 

 

Голова Громадської ради                                                                     М.В.Думнич

 

Секретар Громадської ради                                                                 Л.Ф.Січка