Про управління

Тіньова зайнятість – проблема сьогодення, що суттєво впливає на добробут населення.

«Нелегальне» працевлаштування спрямоване проти людини. Адже використання найманої праці без оформлення трудових відносин призводить до позбавлення громадянина права на гідні умови праці та відпочинку, матеріального забезпечення у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, настання безробіття, зменшення майбутніх пенсійних виплат. Працівник, який отримує зарплату у «конверті», з власної волі позбавляє себе права вимагати від роботодавця забезпечення належних умов праці, оплати праці на рівні не нижчому, ніж встановлений державою, на повагу і захист своєї гідності та прав. Тільки офіційно оформлена робота є гарантією отримання соціальних страхових виплат.


Для роботодавця використання нелегальних працівників теж небезпечне. Адже він не може вимагати від працівника виконання роботи належним чином, підпорядковуватися внутрішньому трудовому розпорядку, не може покласти на нього повну або часткову матеріальну відповідальність. Лише додержання роботодавцем трудового законодавства та законодавства про зайнятість дасть змогу уникнути непорозумінь із найманими працівниками і контролюючими органами.