Консультації

Вимоги з охорони праці та промислової безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою у водопровідно-каналізаційному господарстві

Працівники, які виконують роботи з обслуговування споруд систем водопостачання та водовідведення, повинні пройти медичний огляд, навчання, перевірку знань  та інструктажі відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

На всі професії і види робіт власник повинен мати розроблені інструкції з охорони праці, які  мають знаходитися у керівника підрозділу, а  також один комплект повинен  зберігатися у певному доступному   для   працівників   місці. Під час виконання робіт необхідно дотримуватися інструкцій з охорони праці та безпечного ведення робіт. Виконувати роботи,  які не вказані у цих інструкціях, забороняється.                                                                         З працівниками, які виконують роботи, пов'язані з експлуатацією водовідвідних мереж, колодязів, колекторів, метантенків, необхідно проводити щоквартальні тренувальні заняття  з імітацією аварій та рятувальних робіт. Працівники повинні виконувати роботу у спеціальному одязі та у спеціальному взутті, маючи при собі справний інструмент, необхідний інвентар, захисні засоби  та пристосуваннями, медичну аптечку.   Всі роботи на вуличних мережах виконуються у сигнальних помаранчевого кольору жилетах .                                                                                  

Зовнішній огляд трас мереж водопостачання та водовідведення з відкриванням кришок колодязів виконує бригада у складі не менше двох осіб.  Під час  огляду траси водо-каналізаційних мереж категорично забороняється:                                                                                                              

- спускатися  у колодязь;

- курити  біля відкритого колодязя, люка камери;

- кидати у колодязь  запалений сірник, факел ;

- нахилятися над отвором відкритого колодязя, люка камери;

- відкривати кришки люків руками чи ломом;

Роботи у  водопровідних та каналізаційних колодязях, колекторах, метантенках  відносяться до газонебезпечних робіт і при їх виконанні  необхідно дотримуватися таких основних вимог:

  • на підприємстві повинна бути розроблена інструкція щодо виконання газонебезпечних робіт, яка визначає їх порядок  підготовки та виконання  відповідно до  виробничих умов;
  • до виконання газонебезпечних робіт допускаються особи віком не молодші за 18 років, які пройшли в установленому порядку медичний огляд, навчання, та перевірку знань;.
  • роботи виконуються з наряду-допуску і під керівництвом відповідального керівника;

      -  робота  у колодязях, підземних  комунікаціях, резервуарах та інших ємкісних спорудах  виконується бригадою  у складі не менше ніж три особи, одна з яких працює у колодязі, а двоє  на поверхні (працюючий і той, хто спостерігає за роботою в колодязі, і в разі потреби надає допомогу працюючому у колодязі). Робітники повинні бути забезпечені протигазами типу ПШ-1 або ПШ-2 та рятувальним поясом з наплічними, пасками  і мотузкою. Довжина мотузки повинна бути на два метри більшою за глибину колодязя.  Двічі на рік рятувальний пояс та мотузка повинні перевірятися на міцність і надійність. На рятувальному поясі, мотузці має бути нанесено  маркування із зазначенням дат проведеного і наступного випробовувань.          

 - роботи у камерах виконуються бригадою у складі  не менше 4-х осіб.                                                     

 До початку виконання робіт необхідно:

- провести з  бригадою цільовий  інструктаж;                                                                                          

-  здійснити перевірку на загазованість робочого місця за допомогою газоаналізатора,

індикатора чи  лампи типу ЛБВК і при необхідності провентилювати споруду.

При роботах у колодязях. підземних  комунікаціях, резервуарах та інших ємкісних спорудах, грабельних приміщеннях насосних станцій, очисних споруд та в інших місцях, де можливе скупчення вибухонебезпечних газів, дозволяється  використовувати акумуляторні світильники напругою не вище за 6В. Курити і використовувати відкритий вогонь у цих місцях заборонено.