Адміністративні послуги

До розпорядження КМУ № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг» внесені зміни

У зв’язку з цим розширено  Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центри надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП).

Зокрема, включені ще такі адміністративні послуги:

реєстрація об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки в Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки;

виключення об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки з Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки;

реєстрація декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки;
продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
реєстрація зміни відомостей у декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

видача гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення;

переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення.

Про початок надання вказаних адміністративних послуг через ЦНАП повідомимо додатково.