Головна

Навчання і підвищення кваліфікації фахівців з психофізіологічної експертизи

Оскільки цьогорічне відзначення Всесвітнього дня охорони праці проходить під девізом «Стрес на робочому місці: колективний виклик», то питання психофізіологічної експертизи набирають неабиякої актуальності. У зв’язку з цим Центр ПФЕ планує упродовж поточного року проведення на базі ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» низки заходів.

Серед них: 1) навчання лікарів-психофізіологів спільно з Українською військово-медичною Академією та Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Щупика за напрямами – «Психофізіологія», «Організація і управління охороною здоров’я», «Психіатрія», «Психотерапія», «Медицина праці», «Професія патологія», «Медична екологія» та «Медичні огляди»6 спеціалізація, тематичне удосконалення та передатестаційний цикл; 2) навчання фахівців психофізіологів спільно з Українською військово-медичною Академією за напрямами – «Психофізіологія», «Медико-психологічна реабілітація», «Медичні огляди»; 3) навчання інструкторів психофізіологічної експертизи (первинне навчання, удосконалення та переатестація) за напрямом «Психофізіологія»  з використанням дистанційних форм навчання; 4) проведення семінарів з актуальних проблем психофізіології; 5) надання консультативних послуг з питань психофізіологічної експертизи та проведення тематичних циклів для фахівців кадрової служби та Служб внутрішньої безпеки.

З питаннями щодо участі та з пропозиціями стосовно програми семінару звертатися за телефоном  у Києві (044) 453-97-41.