Новини

Уряд затвердив новий Технічний регламент обладнання, що працює під тиском

Постанова набирає чинності через 12 місяців з дня її опублікування. Увага! Постановою установлено, що надання на ринку та/або введення в експлуатацію обладнання, що працює під тиском, яке відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 35 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 5, ст. 246), та введено в обіг до набрання чинності цією постановою, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності такого обладнання вимогам Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

Технічним регламентом передбачено: підвищення безпеки та конкурентоспроможності продукції вітчизняного виробництва через ідентичність вимог безпеки; спрощення процедур взаємного визнання результатів робіт з оцінювання відповідності та прийнятності промислових товарів (АСАА); усунення технічних бар’єрів у торгівлі зазначеною продукцією. Дія постанови Уряду спрямована на формування вітчизняного ринку обладнання, що працює під тиском, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.
Текст постанови https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-tehnichnogo-reglamentu-obladnannya-shcho-pracyuye-pid-tiskom