Новини

Робочі місця медпрацівників потрібно атестувати

В Ужгородському Медичному центрі «Діамед» (багатопрофільна клініка з широким спектром медичних послуг) вперше проводиться атестація робочих місць за умовами праці. Отож  керівництво цього закладу звернулося до фахівців Управління Держпраці у Закарпатській області за методично-правовою допомогою.

Адже саме Держпраці   здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці, правильністю  застосування  списків  виробництв, робіт,  професій,  посад і показників, зайнятість в яких дає право на  пенсію за віком на пільгових умовах, Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в  яких  дає  право  на  щорічні  додаткові відпустки за роботу із шкідливими  і важкими умовами праці та за особливий характер праці, Переліку  виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами  праці,  робота  в яких дає право на скорочену тривалість  робочого  тижня,  Переліків робіт із особливо шкідливими і особливо важкими та шкідливими і важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищена оплата праці, та інших  нормативно-правових актів, відповідно до яких надаються пільги та компенсації працівникам за роботу із шкідливими умовами праці.Як відомо, Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. N 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» визначено, що основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між роботодавцем  і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні  умови  праці,  пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах. «У медичних закладах обов’язково проводиться атестація робочих місць, - зауважує завідувач сектору з питань експертизи умов праці Управління Держпраці Лілія Січка, - оскільки умови роботи медичних працівників є особливими - виконуються з високим рiвнем нервово-емоцiйного та iнтелектуального навантаження, подекуди навіть в умовах пiдвищеного ризику для здоров’я».Залежно від  результатів атестації робочих місць  медичним працівникам підтверджується право на пільгову пенсію, встановлюється  скорочена тривалість робочого тижня,  додаткова відпустка.