Колегія

Рішення колегії Управління Держпраці у Закарпатській області

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління Держпраці
у Закарпатській області
від «04» березня 2016 року №66


Рішення колегії
Управління Держпраці у Закарпатській областіЗаслухавши та обговоривши питання: «Про підсумки роботи Управління Держпраці у Закарпатській області у 2015 році та завдання про подальше вдосконалення наглядової діяльності у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, додержання законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення»

КОЛЕГІЯ ВИРІШИЛА

1. Запровадити проведення обов’язкового стажування новоприйнятих інспекторів терміном не менше 3-х місяців під керівництвом досвідчених наставників, які мають стаж наглядової діяльності більше 5-ти років у відповідній галузі нагляду.
Термін виконання: впродовж 2016 року.
2. Забезпечити системне функціонування колегіальних консультативно- дорадчих органів при Управлінні Держпраці у Закарпатській області.
Термін виконання: впродовж 2016 року.
3. З метою удосконалення та підвищення ефективності роботи Управління Держпраці у Закарпатській області в частині попередження нещасних випадків та аварій на виробництві:
забезпечити планування наглядової діяльності з урахуванням аналізу стану охорони праці на підприємствах, причин нещасних випадків, закономірності їх настання, ознак небезпечних виробничих об'єктів, характеристик технологічних і виробничих операцій, кваліфікації кадрів, технічного стану обладнання, будівель і споруд тощо;
вжити заходів щодо накопичування та комплексного використання інформації про стан охорони праці на підприємствах для вжиття відповідних заходів реагування, об'єктивного виявлення справжніх причин нещасних випадків та закономірностей їх виникнення, пошуку ефективних шляхів активізації профілактичної роботи та запобігання травматизму.
Термін виконання: впродовж 2016 року.
4. Взяти під особистий контроль питання своєчасного виконання наказів та доручень керівництва Служби, здійснення всебічного та у встановлені терміни розгляду звернень громадян, надання обгрунтованих і вичерпних відповідей заявникам та необхідної інформації до Держпраці.
Термін виконання: впродовж 2016 року.

5. Забезпечити обов’язкову участь державних інспекторів з питань праці у роботі тимчасових комісій з легалізації трудових відносин при місцевих державних адміністраціях.
Термін виконання: впродовж 2016 року.
6. Забезпечити належну взаємодію з відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів, центрами зайнятості з питань державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів.
Термін виконання: впродовж 2016 року.
7. Забезпечити здійснення контролю за додержанням законодавства про працю неповнолітніх у ході кожної перевірки, проведеної державними інспекторами з питань праці, незалежно від її характеру (планова чи позапланова).
Термін виконання: впродовж 2016 року.
8. Переукласти угоди про співпрацю із зацікавленими органами відповідного регіону, об’єднаннями профспілок, роботодавців передбачивши в них, зокрема, питання щодо обміну інформацією у сфері праці неповнолітніх.
Термін виконання: І квартал 2016 року.
9. Забезпечити проведення повторних перевірок невиконаних приписів Держпраці у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення не пізніше 1 місяця з дня завершення строку їх виконання.
Термін виконання: впродовж 2016 року.
10. Активізувати проведення превентивних заходів, спрямованих на поліпшення стану охорони праці, гігієни праці, додержання законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення, попередження нещасних випадків на виробництві (особливо для галузей з високим рівнем виробничого травматизму).
Термін виконання: впродовж 2016 року.
11. Забезпечити об’єктивне проведення спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві, за участі представників профспілок, а також своєчасне їх завершення та вирішення питань щодо призначення повторних розслідувань відповідно до встановлених законодавством вимог.
Термін виконання: впродовж 2016 року.
12. Провести аналіз матеріалів незавершених спеціальних розслідувань нещасних випадків, які були призначені у 2011 - 2015 роках, підстав для продовження строків їх розслідування та надати відповідну інформацію до Служби.
Термін виконання: до 15 березня 2016 року.
13. Звернутися до обласних енергетичних підприємств, що спеціалізуються на передачі та постачанні електричної енергії споживачам, з пропозицією щодо участі посадових осіб Управління Держпраці у Закарпатській області у превентивних заходах з профілактики виробничого травматизму (дні охорони праці у виробничих підрозділах підприємств, наради, круглі столи, семінари).
Термін виконання: впродовж 2016 року.
14. Організувати навчання з електробезпеки посадових осіб Управління Держпраці у Закарпатській області, що здійснюють державний нагляд в електроустановках, з присвоєнням їм відповідної групи з електробезпеки.
Термін виконання: до 1 березня 2016 року.
15. На регіональному рівні ініціювати розгляд питання щодо незаконної діяльності самовільно влаштованих стаціонарних та пересувних автомобільних газозаправних пунктів, за участі місцевих державних адміністрації, органів місцевого самоврядування, органів прокуратури та внутрішніх справ.
Термін виконання: впродовж 2016 року.
16. Запровадити моніторинг щодо випадків відмов обладнання, виникнення некатегорійних аварій та інцидентів, встановити контроль за дотриманням періодичності проведення діагностичних та ремонтних робіт на об’єктах магістрального газопроводу.
Термін виконання: впродовж 2016 року.
17. У ході перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки на об'єктах зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів, звертати особливу увагу на дотримання режимів технологічних процесів, стану вибухозахищеності обладнання.
Термін виконання: впродовж 2016 року.
18. У зв’язку із зростанням виробничого травматизму під час проведення аварійно-ремонтних робіт на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства провести тематичні наради, семінари з відповідними суб’єктами господарювання щодо безпечного виконання земляних робіт.
Термін виконання: впродовж 2016 року.
19. Налагодити співпрацю з Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області та Управління Укртрансбезпеки у Закарпатській області щодо спільних перевірок суб’єктів господарювання з питань забезпечення безпеки дорожнього руху та запобігання дорожньо-транспортним пригодам.
Термін виконання: впродовж 2016 року.
20. Забезпечити укомплектування штату Управління Держпраці у Закарпатській області відповідними фахівцями та спеціалістами з нагляду за охороною праці та промисловою безпекою на гірничорудних, нерудних підприємствах та у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.
Термін виконання: І квартал 2016 року.
21. Відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 №685 «Про День охорони праці» та рекомендацій Міжнародної організації праці щодо відзначення у 2016 році Всесвітнього дня охорони праці під девізом: «Стрес на робочому місці: колективний виклик» надати до відділу з питань охорони праці департаменту з питань праці Держпраці змістовні пропозиції до Плану заходів з підготовки та проведення у 2016 році Дня охорони праці в Україні (далі - План Заходів).
Термін виконання: до 26 лютого 2016 року.22. З метою сприяння організації Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» (далі - Конкурс), що проводиться ДП «Редакція журналу «Охорона праці», забезпечити проведення відбіркового регіонального туру Конкурсу.
Термін виконання: до 20 лютого 2016 року.
23. Забезпечити активну присутність у сучасних засобах масової інформації та Інтернет-мережі, ініціювати активну інформаційну компанію щодо висвітлення діяльності оновленої служби, принципів її функціонування визначених міжнародними актами та національним законодавством, послуг, які вона може надавати роботодавцям і працівникам.
Термін виконання: впродовж 2016 року.
24. Активізувати співпрацю з галузевими об'єднаннями організацій роботодавців з метою оперативного виявлення проблемних питань, пов’язаних із реалізацією законодавства про працю та пошуку шляхів їх врегулювання.
Термін виконання: впродовж 2016 року.
Секретар колегії                                    О.І.Струк

робота колегії Управління Держпраці у Закарпатській області

ПЛАН
роботи колегії Управління Держпраці у Закарпатській області
на перше півріччя 2016 року

Завантажити

Персональний склад членів колегії
Управління Держпраці у Закарпатській області

Завантажити

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Управління Держпраці у Закарпатській області

Завантажити