Колегія

Рішення колегії Управління Держпраці у Закарпатській області №39

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління Держпраці

у Закарпатській області

від 12.03.2018 року № 39

Рішення колегії

Управління Держпраці у Закарпатській області

Заслухавши та обговоривши питання про підсумки роботи Управління за 2017 рік у сфері промислової безпеки та охорони праці додержання законодавства про працю, зайнятість населення, гігієну праці, пільги і компенсації за роботу у важких та шкідливих умовах праці умов праці та завдання щодо подальшого вдосконалення наглядової діяльності, стан запобігання та протидії корупції в системі Держпраці,

КОЛЕГІЯ ВИРІШИЛА

 Заслухати на наступній колегії Управління представників підприємств-боржників із виплати заробітної плати.

Термін виконання: 2 квартал 2018 року

2. Забезпечити постійний контроль за додержанням законодавства про працю в частині оформлення трудових відносин з найманими працівниками в рамках проведення кожного інспекційного відвідування та невиїзного інспектування.

Термін виконання: протягом 2018 року

3. Забезпечити обов’язкову участь державних інспекторів праці у роботі тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати та легалізації трудових відносин.

Термін виконання: протягом 2018 року

4. Забезпечити належну взаємодію з відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів з питань здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про зайнятість та працевлаштування інвалідів.

Термін виконання: упродовж 2018 року.

5. Активізувати роботу щодо обміну інформацією з ГУ ДФС у Закарпатській області з метою виявлення неоформлених найманих працівників.

Термін виконання: упродовж 2018 року.

6. Забезпечити здійснення контролю за додержанням законодавства про працю неповнолітніх у ході кожного інспекційного відвідування та невиїзного інспектування.

Термін виконання: упродовж 2017 року.

 7. Забезпечити проведення повторних перевірок невиконаних приписів Держпраці у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення не пізніше 1 місяця з дня завершення строку їх виконання та відносно яких відсутня достовірна інформація про їх виконання.

Термін виконання: упродовж 2018 року.

             8. З метою підвищення ефективності роботи Управління Держпраці у Закарпатській області в частині попередження нещасних випадків та аварій на виробництві:
- забезпечити планування наглядової діяльності
з урахуванням аналізу стану охорони праці на підприємствах, причин нещасних випадків, закономірності їх настання, ознак небезпечних виробничих факторів, характеристик технологічних і виробничих операцій, кваліфікації кадрів, технічного стану обладнання, будівель і споруд тощо;

Термін виконання: упродовж 2018 року


- провести заходи превентивного характеру щодо дотримання трудового законодавства та законодавства з питань охорони праці у будівельній галузі та промисловості будівельних матеріалів. Забезпечити проведення серед учнівської молоді та їхніх батьків роз’яснювальної роботи, направленої на збереження життя та здоров’я підлітків під час канікул та у вільний від навчання час щодо застосування праці неповнолітніх.

Термін виконання: 2 квартал

9. Звернути увагу заступника начальника Управління (Горєв В.В.), начальника відділу нагляду в будівництві, енергетиці, машинобудуванні, котлонагляді та на виробництвах і об’єктах підвищеної небезпеки (Ляхович В.М.) на зростання виробничого травматизму (як загальної кількості так і зі смертельним наслідком) на піднаглядних підприємствах у 2017 році та попередити, що у разі неналежного виконання завдань Держпраці та владних повноважень, що може призвести до подальшого збільшення кількості нещасних випадків, пов’язаних із виробництвом на піднаглядних підприємствах, їх буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

 10. Забезпечити об’єктивне та якісне проведення спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві, а також своєчасне їх завершення.

Термін виконання: впродовж 2017 року.

 11. Забезпечити виконання заходів Угоди про співпрацю між Державною службою України з питань праці та Державною службою України з безпеки на транспорті.

Термін виконання: відповідно до визначених термінів

               12. Головному спеціалісту з питань протидії корупції (Пеца Ю.Е.) вказати на персональну відповідальність за стан роботи щодо запобігання та
протидії корупції.

 13. Забезпечити висвітлення діяльності Управління на веб-сайті, на офіційній сторінці у Facebook, у засобах масової інформації.

Термін виконання: впродовж 2017 року.

 14. Взяти під особистий контроль питання своєчасного виконання наказів та доручень керівництва Служби, здійснення всебічного та у встановлені терміни розгляду звернень громадян, надання обгрунтованих і вичерпних відповідей заявникам та необхідної інформації до Держпраці.

Термін виконання: упродовж 2018 року.

               15. Заступникам начальника, керівникам структурних підрозділів Управління Держпраці у Закарпатській області, відповідно до компетенції забезпечити виконання рішення Колегії.