Колегія

Рішення колегії Управління Держпраці у Закарпатській області

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління Держпраці
у Закарпатській області
від  27.10.2017 року № _208__


Рішення колегії
Управління Держпраці у Закарпатській області


Заслухавши та обговоривши питання про підсумки роботи Управління Держпраці у Закарпатській області за 9 місяців 2017 року, про стан виробничого травматизму, про організацію роботи щодо здійснення державного контролю та державного  нагляду за додержанням законодавства про працю та  зайнятість населення,

КОЛЕГІЯ ВИРІШИЛА

1. Забезпечити:
 проведення ефективних заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про охорону праці;
проведення заходів щодо недопущення зростання травматизму на піднаглядних підприємствах;
своєчасність та об’єктивність спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві, належне документальне оформлення і ведення їх обліку, контроль за виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків та наданням повідомлень про наслідки нещасних випадків.
Термін виконання: постійно

2. Провести позапланові перевірки суб’єктів господарювання, які не надали у встановлені терміни інформацію про усунення порушень, а також тих, які не усунули порушення у встановлені терміни. До порушників законодавства вжити заходів адміністративного впливу.
Термін виконання: 1 місяць після закінчення терміну

3. Підвищити ефективність заходів державного нагляду та контролю за своєчасністю виплати заробітної плати та дотриманням суб’єктами господарювання мінімальних гарантій в оплаті праці.
Термін виконання: постійно

4. Охопити перевірками 100% всіх економічно-активних підприємств, що мають заборгованість  із заробітної плати.
Термін виконання: після відновлення перевірок

5. Активізувати роботу з виявлення неоформлених працівників та притягнення до відповідальності порушників законодавства.
Термін виконання: постійно

6. Посилити контроль за виконанням робіт за цивільно-правовими угодами на предмет встановлення ознак трудових договорів.
Термін виконання: постійно

7.  Забезпечити виконання рішень колегій Державної служби України з питань праці та інформувати Держпраці про хід виконання рішень колегій щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним.

7. Продовжити взаємодію Управління з органами місцевого самоврядування з питань організації державного контролю за додержанням законодавства про працю.
Термін виконання:упродовж 2017 року

9. Продовжити проведення превентивних заходів, спрямованих на поліпшення стану охорони праці, гігієни праці, додержання законодавства про працю, зайнятість населення, дотримання рівня мінімальної заробітної плати, запобігання випадкам використання неоформлених найманих працівників, попередження нещасних випадків на виробництві.
Термін виконання:упродовж 2017 року

10. Керівникам структурних підрозділів забезпечити регулярне надання  інформації про роботу своїх підрозділів, нормативно-довідкової інформації, інформації, що підлягає оприлюдненню,  для розміщення на офіційному веб-сайті.
Термін виконання: постійно

11. Посилити взаємодію з органами ДФС  щодо  легалізації найманої праці.

Термін виконання: постійно