Колегія

Рішення колегії Управління Держпраці у Закарпатській області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління Держпраці

у Закарпатській області

від  28.07.2017 року № 157

Заслухавши та обговоривши питання про підсумки роботи Управління Держпраці у Закарпатській області у 1 півріччі 2017 року та завдання щодо подальшого вдосконалення наглядової діяльності у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, додержання законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов`язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення, заслухавши посадових осіб підприємств, де спостерігається ріст виробничого травматизму (ТОВ «Ядзакі України», ПАТ «Будавтодор», ПрАТ «Мукачівський завод ЗБВіК»,

 КОЛЕГІЯ ВИРІШИЛА

 1. Забезпечити:
  • проведення  ефективних заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про охорону праці;
  • проведення заходів щодо недопущення зростання травматизму на піднаглядних підприємствах;
  • своєчасність та об’єктивність спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві, належне документальне оформлення і ведення їх обліку, контроль за виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків.

Термін виконання: постійно

 1. Провести позапланові перевірки суб’єктів господарювання, які не надали у встановлені терміни інформацію про усунення порушень, а також тих, які не усунули порушення у встановлені терміни. До порушників законодавства вжити заходів адміністративного впливу.

Термін виконання: 1 місяць після закінчення терміну

 1. Підвищити ефективність заходів державного нагляду та контролю за своєчасністю виплати заробітної плати та дотриманням суб’єктами господарювання мінімальних гарантій в оплаті праці.
 2. Охопити перевірками 100% всіх економічно-активних підприємств, що мають заборгованість із заробітної плати.

 Термін виконання: до 1 жовтня 2017 року

 1. Активізувати розгляд матеріалів перевірок на засіданнях відповідних тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Термін виконання:до 1 листопада 2017 року

 1. Провести спільні заходи (семінари, наради, прес-конференції, перевірки) із службами у справах дітей місцевих державних адміністрацій щодо використання праці неповнолітніх.

Термін виконання: до 1 вересня 2017 року

 1. Забезпечити дієвий контроль за:

- належним реагуванням на кожне повідомлення зацікавлених органів щодо фактів використання дитячої праці та додержанням законодавства про працю неповнолітніх у ході кожної перевірки, проведеної державними інспекторами з питань праці;

Термін виконання: постійно

 - якістю та результативністю перевірок з питань додержання законодавства про зайнятість населення, працевлаштування інвалідів.

Термін: до 1 вересня 2017 року

 1. Посилити взаємодію з Державною службою зайнятості в частині обміну інформацією, проведення спільних комунікативних заходів, соціальної реклами, надання консультацій з питань праці та зайнятості населення.

Термін: до 1 вересня 2017 року

 1. Забезпечити виконання рішень колегій Державної служби України з питань праці та інформувати Департамент з питань праці Держпраці про хід виконання рішень колегій щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним.
 2. Продовжити взаємодію Управління з органами місцевого самоврядування з питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

Термін виконання:упродовж 2017 року

 1. Попередити головних державних інспекторів відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Ситу І.Ю. та Лопіта І.І. про недостатність роботи щодо виявлення фактів неоформлених трудових відносин.
 2. Продовжити проведення превентивних заходів, спрямованих на поліпшення стану охорони праці, гігієни праці, додержання законодавства про працю, зайнятість населення, дотримання рівня мінімальної заробітної плати, запобігання випадкам використання неоформлених найманих працівників, попередження нещасних випадків на виробництві.

Термін виконання:упродовж 2017 року

 1. Забезпечити дотримання в роботі юридичної служби вимог загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040.

Термін виконання:постійно

 1. Посилити роботу щодо покращення організації та ведення роботи, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів).

Термін виконання:постійно