Громадська рада

ПРОТОКОЛ № 3 засідання Громадської ради при Управлінні Держпраці у Закарпатській області

20.12.2016р.                                                                                             м.Ужгород

Присутні:

Члени Громадської ради (7 осіб) та представники Управління Держпраці  у Закарпатській області (2 особи).

 

Порядок денний

1.     Щодо  роботи Управління Держпраці у Закарпатській області  з контролю за дотриманням трудового законодавства (стан справ, проблемні питання та шляхи їх вирішення в частині легалізації найманої робочої сили).2.     Підбивання підсумків роботи за рік.

 

Питання 1 Порядку денного

«Щодо  роботи Управління Держпраці у Закарпатській області  з контролю за дотриманням трудового законодавства (стан справ, проблемні питання та шляхи їх вирішення в частині легалізації найманої робочої сили».

 

СЛУХАЛИ:

Грицика В.І., першого заступника начальника Управління, який проінформував присутніх про результати перевірок додержання законодавства про працю в частині оформлення роботодавцями трудових відносин   з найманими працівниками за  11 місяців поточного року.

Виступаючий відмітив, що за вищевказаний період часу службовими особами Управління виявлено 43 господарюючі суб’єкти, котрі використовували найману працю без належного оформлення трудових відносин. При цьому виявлено 15 працівників, які працювали без укладення трудового договору, 174 працівники були допущені до роботи без повідомлення органів ДФС та ще 2 суб’єкти господарювання, використовували найману працю 2 працівників на підставі цивільно - правових  договорів, що мають ознаки трудового договору.

За наслідками перевірок у всіх випадках де фіксувалися порушення  оформлення трудових відносин складено і скеровано на розгляд до суду відповідні адміністративні протоколи за ознаками ч. 1, 3 ст. 41 КУпАП та  в порядку абз. 2 ч. 2 ст. 265 Кодексу Законів про працю України винесено 10 постанов про накладення на суб’єктів господарювання штрафних санкцій на загальну суму 522000  гривень.

Разом з тим в сучасних умовах дефіциту робочих місць більшість найманих працівників добровільно погоджуються працювати без оформлення трудових відносин, а у разі виявлення таких фактів категорично відмовляються письмово засвідчувати виконання роботи без оформлення трудового договору.  При цьому суди, які розглядають адміністративні справи, запроваджені Управлінням, часто не беруть до уваги непрямі докази, зібрані інспекторами в ході перевірок.

Держава зробила крок до співпраці з роботодавцями з 1 січня 2016 року, знизивши розмір ЄСВ з 36 % до 22 % , чого не скажеш про роботодавців.

В розпорядженні Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016 р. N418-р  «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік» одним із запланованих заходів, спрямованих на  збільшення кількості осіб, охоплених соціальним страхуванням, була запланована передача повноважень із здійснення контролю у сфері зайнятості та оплати праці органам місцевого самоврядування. Однак, на сьогодні, такий механізм відсутній.

Слід зауважити, що якраз  органи місцевого самоврядування і повинні бути зацікавлені у легалізації робочих місць, оскільки податок з доходів фізичних осіб є джерелом наповнення місцевих бюджетів, але необхідно законодавчо закріпити їх  повноваження  щодо виявлення  тіньової зайнятості, резюмував у своєму виступі Грицик В.І.      

Думнич М.В. голова Громадської ради, – проблемою України є рівень заробітної плати, він найнижчий серед європейських держав. В результаті 19,4 відсотка працюючих українців потрапляють в категорію бідних, а серед сімей з дітьми, в яких обоє батьків працюють, цей показник становить 18,9 відсотка.

Низький розмір мінімальної заробітної плати не сприяє виведенню з тіні трудових доходів. При низькому рівні зайнятості населення 56,7 відсотка вкрай низьким є рівень охоплення зайнятого населення державним соціальним страхуванням - близько 70 відсотків.

Застаріле трудове законодавство України потребує осучаснення відповідно до норм міжнародних стандартів, що зробить ринок праці привабливим для інвесторів, стимулюватиме створення нових робочих місць та легалізацію відносин у сфері зайнятості та оплати праці.

Тому метою держави повинно бути посилення соціального захисту працюючих громадян та створення прозорих відносин між працедавцем та найманим працівником.

Думнич М.В. повідомив присутнім, що на одному із засідань робочої групи Верховної Ради на початку цього року  було розглянуто доопрацьований варіант книги 7-ї проекту Трудового кодексу України, яка присвячена питанням нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства. В проекті цього документу прописано норми щодо  нагляду за дотриманням трудового законодавства, розширено інспекційні повноваження Державної служби з питань праці, передбачено взаємодію органів влади і контролю під час здійснення своїх повноважень; чітко прописані та розширені права  державних інспекторів праці (безперешкодний, без попередження доступ  в будь-який час до приміщень, об’єктів, де перебувають фізичні особи, стосовно яких можна вважати, що вони виконують трудові обов’язки, або до них застосовується примусова праця). Інспекторам надано право здійснювати перевірку з фіксацією подій, фактів із застосуванням аудіо-, фото- та відеотехніки. Також у цьому проекті державного інспектора наділено окремими правами, які забезпечують його автономію і захист від зовнішнього втручання. Такі норми підтримали три сторони соціального діалогу.

Отже, законотворча робота  у державі триває, і будемо сподіватися, що поступово будуть законодавчо закріплюватися зміни, які допоможуть службі ефективно працювати, тим більш що проблема наповнення державного бюджету дуже актуальна.

 

Всі члени Громадської ради взяли участь в обговоренні цього питання.

 

Питання 2 Порядку денного

«Підбивання підсумків роботи за рік» Думнич М.В. голова Громадської ради, -  нашу Громадську раду створено у червні поточного  року. За цей короткий період відбулося 3 її засідання, на яких було прийнято установчі документи, план роботи на поточний рік, обговорювалися різні питання, що належать до функцій  Управління Держпраці.  Сподіваюся, що так само плідно наша Громадська рада буде працювати і в наступному році.

 

Дорош Б.В.: Коротко виклав питання, які розглядалися на засіданнях, та щодо яких були прийняті певні рішення, доповів про їх виконання.  Подякував членам Громадської ради за активну участь у її засіданнях та привітав присутніх з майбутніми  Новорічно-Різдвяними святами.

Думнич М.В. Запропонував надати пропозиції до плану роботи на наступний рік у першій декаді січня 2017 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 7

“Проти” – 0

“Утримались” – 0

УХВАЛИЛИ:

Членам Громадської ради надати пропозиції до плану роботи на 2017 рік у першій декаді січня..

 

 

Голова Громадської ради                                                          М.В.Думнич

 

Секретар Громадської ради                                                      Л.Ф.Січка