Звернення громадян

Не підлягають розгляду та вирішенню такі звернення

Пам’ятайте! Не підлягають розгляду та вирішенню такі звернення:

  • письмове звернення без зазначення місця проживання або не підписане автором, тобто анонімне звернення;
  • звернення, з якого неможливо визначити суть порушеного питання;
  • повторні звернення від однієї і тієї ж особи до одного і того ж органу (посадової особи) з одного і того ж питання, яке вже було вирішено даним органом (посадовою особою) по суті;
  • звернення-скарга, яка подана із пропущенням зазначених вище строків;
  • звернення, подане особами, які визнані недієздатними у судовому порядку.