Консультації

Як отримати заробітну плату більшу за мінімальну, якщо ти виконуєш роботу, що потребує певної кваліфікації та навичок

Яким чином працівники можуть змусити роботодавця платити за високу кваліфікацію та навички в роботі більшу заробітну плату? Саме  з  таким питанням в Управління Держпраці у Закарпатській області звернулася жителька селища Великий Бичків Рахівського району.

Розяснення 

Наймані працівники мають право ініціювати перед адміністрацією підприємства  проведення колективних переговорів щодо подальшого укладання колективного договору, у якому можливо буде врегулювати всі виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між ними, в тому числі і додаткові порівняно з чинним законодавством гарантії в оплаті праці. Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом (особою), з однієї сторони, і первинною профспілковою організацією, які діють відповідно до своїх статутів, а у разі їх відсутності - представниками, вільно обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з другої сторони.

            У колективному договорі встановлюються форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат. У разі, коли колективний договір на підприємстві не укладено, роботодавець зобов'язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності - з іншим уповноваженим на представництво органом (стаття 15 ЗУ «Про оплату праці»).

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства, установи, організації незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки, і є обов'язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників.  До колективних договорів забороняється включати умови, що погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством.

Порядок ведення колективних переговорів та укладання колективного договору врегульований Законом України «Про колективні договори і угоди», Главою ІІ Кодексу Законів про працю України. Статтею 17 ЗУ «Про колективні договори і угоди» передбачена відповідальність роботодавця за ухилення від участі в колективних переговорах.