Консультації

Чи правомірно залучати інвалідів до роботи в надурочний час?

Розяснення

Робота інвалідів у нічний час та залучення  до надурочних робіт, відповідно до статей 55 та 63 Кодексу законів України про працю, допускається лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

Особі, яку визнано інвалідом, крім довідки до акта огляду МСЕК Медико-соціальною експертною комісією  видається  індивідуальна програма реабілітації  (ІПР) за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України. В ІПР зазначаються види та обсяги необхідного соціального захисту інваліда. Зокрема, зазначаються відомості про  придатність  до  відповідної  професії:  у  повному обсязі,  з  обмеженням  обсягу  виконуваних  робіт  та визначенням тривалості робочого дня.  До ІПР включено докладний опис усіх чинників та  елементів  майбутньої  трудової  діяльності інваліда,  обов'язково вказуються: протипоказання за станом здоров'я інваліда до професійної діяльності; показані інваліду умови праці (важкість, напруженість, режим   праці  та  відпочинку, форма    організації    праці, санітарно-гігієнічні чинники).

Отже, якщо працівник, який є інвалідом однієї з груп,  дав згоду на роботу у нічний чи понаднормативний час і в його ІПР відсутні будь-які застереження щодо такого режиму роботи, то такого працівника можна залучати до надурочних  робіт та роботи у нічний час.Відповідно до статті 23  Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» індивідуальна програма  реабілітації  інваліда є обов'язковою для виконання  органами  виконавчої  влади,  органами місцевого     самоврядування,   реабілітаційними   установами, підприємствами,   організаціями,   в  яких  працює  або  перебуває інвалід, незалежно  від  їх  відомчої підпорядкованості,  типу  і  форми  власності.