Гігієна праці

Які нові вимоги щодо безпеки працівників під час роботи за комп’ютером

Виявляється, роботодавець повинен поінформувати працівників під розписку про умови праці та наявність на їхніх робочих місцях небезпечних і шкідливих виробничих чинників (фізичних, хімічних, біологічних, психофізіологічних), які виникають під час роботи з екранними пристроями та ще не усунуто, а також про можливі наслідки їх впливу на здоров'я працівників.

Також роботодавець повинен забезпечити навчання й перевірку знань працівників із питань охорони праці та безпечного використання екранних пристроїв до початку роботи з ними, а також у випадках модифікації й організації роботи обладнання.

Що цікаво, за рахунок тривалості робочої зміни мають бути організовані внутрішні регламентовані перерви для відпочинку.