Гігієна праці

Про допуск до виконання робіт на висоті

Під час прийняття на роботу працівника, в разі переведення на іншу важку роботу із шкідливими чи небезпечними умовами праці медичний огляд проводиться лікувально-профілактичними закладами (далі – ЛПЗ) на підставі виданого роботодавцем направлення на обов’язковий попередній медичний огляд.    

Періодичні медичні огляди працівників проводяться відповідно до укладеного або вчасно поновленого договору між роботодавцем та ЛПЗ за узгодженими з територіальним управлінням Держпраці поіменними списками працівників, які роботодавець складає на підставі Акта визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.

 Проведення попереднього (періодичних) медичного огляду здійснюється комісією з проведення медичних оглядів ЛПЗ (далі – Комісія). Кожен лікар,  який  бере  участь  в обстеженні пацієнта,  дає висновок  щодо  стану  здоров'я   працівника,   підтверджує   його особистим   підписом   та   особистою   печаткою,  бере  участь  в остаточному обговоренні придатності обстежуваної особи до роботи в обраній    професії    та    в    разі необхідності    визначає лікувально-оздоровчі заходи.

 При вирішенні питання про придатність до роботи конкретного працівника при попередньому (періодичних) медогляді Комісія керується медичними протипоказаннями, визначеними в Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників, Переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, Переліку загальних медичних протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу.

Управління Держпраці у Закарпатській області за заявкою роботодавця, за участі представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи визначає категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, складає Акт визначення категорій працівників та  узгоджує поіменні списки працівників, які складені роботодавцем на підставі зазначеного Акта, що підлягають медичному огляду.

Звертаємо  увагу роботодавців, що оцінка умов та характеру праці на робочих місцях працівників має бути врахована саме під час визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, складанні Акту визначення категорій працівників.

Отже, для вирішення питання по суті пропонуємо звертатися до ЛПЗ, в якому працівники вашого підприємства проходили попередній та періодичні медичні огляди.

 

 

Підготував Володимир Орел,

начальник відділу з питань гігієни праці