Гігієна праці

Знову про медичні огляди працівників певних категорій

Медичні огляди проводять Комісії з проведення медичних оглядів лікувальних закладів, до складу яких входять терапевт, лікарі, та відповідно очолює  Комісію спеціаліст, який пройшов підготовку з профпатології. Лікувальні заклади при проведенні періодичних (попередніх) медичних оглядів працюють виключно із поіменними Списками працівників, узгодженими з Управліннями Держпраці, складеними на підставі Акту визначення категорії осіб, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду. Згаданий Акт складається на підставі даних лабораторних досліджень, проведених на робочих місцях працівників, які працюють в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів.

Порядок організації проведення медичних оглядів передбачає проведення досліджень за показниками, передбаченими Гігієнічною класифікацією праці. На жаль, іноді в роботодавців виникають певні труднощі під час організації проведення таких досліджень. Зокрема, на території області на сьогодні немає лабораторії, забезпеченої необхідним обладнанням для проведення замірів рівнів звукового тиску, досліджень повітря робочої зони на вміст пестицидів, а також для проведення досліджень параметрів лазерного випромінювання. Тим не менш, відповідальність за організацію проведення лабораторних досліджень умов праці покладається на керівника підприємства (установи), згідно зі статтею 17 Закону України №2694-ХІІ, на виконання якої і затверджений вищезгаданий Порядок.

Враховуючи дані лабораторних досліджень на конкретних робочих місцях, зокрема при наявності  висновків щодо віднесення такого робочого місця  до певного класу шкідливих (небезпечних) умов праці, а також при виконанні працівниками робіт, для виконання яких обов’язковий медичний огляд (додаток 5 до п.2.6 Порядку), та наявності осіб віком до 21 року складається Акт визначення категорії осіб, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, за формою згідно з  додатком 1 до п.2.2 Порядку. Щоправда, існує категорія працівників, умови праці яких відносять до певного класу шкідливих умов праці без проведення досліджень. Зокрема, згідно з «Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості  та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затвердженою наказом МОЗ України №248 від 08.04.2014 року, до таких відносять: роботу в спеціалізованих медичних, інфекційних, туберкульозних, ветеринарних установах та підрозділах, спеціалізованих господарствах для тварин, які оцінюють як небезпечні умови (4 клас), якщо працівники проводять роботи зі збудниками, або мають контакт з хворими особливо небезпечних хвороб; до шкідливих умов праці (ступеня 3.2) відносять працівників підприємств м’ясної та шкіряної промисловості, робітників, зайнятих ремонтом та обслуговуванням каналізаційних систем; до шкідливих умов праці (ступеня 3.3) відносять працівників, які мають контакт із збудниками інших інфекційних хвороб, а також працівників патоморфологічних відділень, прозекторських, моргів.

В Акті  та в поіменних Списках вказуються шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і трудового процесу, а також  роботи, для виконання яких обов’язковий медичний огляд згідно з Переліком Додатку 4 та 5  до п.2.6 Порядку. Має значення  чітка відповідність пунктів Переліку в Акті та поіменних Списках, оскільки від вказаних факторів та робіт залежить обсяг лабораторних, функціональних та інших досліджень, які повинні бути проведенні під час медичного огляду з метою виявлення ознак професійного захворювання, загальної оцінки стану здоров’я працівників, виявлення протипоказань до виконання певних видів трудової діяльності та ін. 

Водночас від вищезазначених факторів залежить підбір фахових спеціалістів, які повинні брати участь у проведенні медичних оглядів працівників певних категорій. Маючи відповідну кваліфікацію з профпатології,  такі спеціалісти, володіючи інформацією щодо факторів,  в умовах дії яких працює конкретна особа, можуть цілеспрямовано проводити обстеження під час медичного огляду з метою виявлення саме тих ознак професійного  захворювання, яке може виникнути в умовах дії конкретного фактора на конкретних робочому  місці.

Наприклад: під час проведення лабораторних досліджень на робочому місці працівника встановлено перевищення нормативних рівнів шумового навантаження та згідно з гігієнічним висновком умови праці на даному  робочому місці віднесені до шкідливих 3 класу 1 ступеня. Тоді в Акті визначення контингенту осіб, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, та в поіменних Списках відповідно буде вказаний п.5.4 «Виробничий шум - від 81 до 99 дБА». Для таких осіб встановлена періодичність проходження медичних оглядів  раз на 2 роки (при шумовому навантаженні від 100дБА і вище періодичність збільшується до одного разу на рік). Таких працівників обов’язково повинні оглядати оториноларинголог та невропатолог (в зв’язку з специфічною дією шуму на орган слуху та нервову систему (центральну та периферичну)). Обсяг лабораторних та функціональних досліджень при проведенні медичних оглядів цієї категорії працівників повинен  включати аудіометрію та дослідження вестибулярного апарата (за показанням).

Звертаємо увагу, що Комісія з проведення медичних оглядів має право доповнювати види та обсяги необхідних обстежень і досліджень з урахуванням специфіки дії виробничих факторів і медичних протипоказань (п.2.8 Порядку).

 

 

Підготувала Світлана Кавранська,

головний державний інспектор відділу з питань гігієни праці