Експертиза умов праці

Посадовець Управління Держпраці надала методично-практичну допомогу в проведенні атестації робочих місць

Отож завідувач сектору з питань експертизи умов праці Управління Держпраці у Закарпатській області Лілія Січка побувала на вказаному підприємстві і ознайомилася з робочими місцями, які є на виробництві.

Як відомо, жодне деревообробне підприємство не може працювати без заточувальника інструменту. Опис робіт, які повинен виконувати заточувальник 3 розряду, наведений у Державному класифікаторі характеристик професій і посад (Випуск 42  Оброблення металу). Він, зокрема, заточує і доводить різальний інструмент з великою кількістю різальних граней різних контурів на заточувальних верстатах із самостійним їх підналагодженням. Заточує різальний інструмент на спеціалізованих напівавтоматичних і автоматичних верстатах, пристроях та налагоджених для заточування визначеного інструменту.

Заточувальні верстати служать для заточування абразивним кругом як нового, так і такого, що затупився, різноманітного ріжучого інструменту і  здебільшого працюють сухим способом.  Основними шкідливими виробничими факторами при роботі на заточувальних верстатах є абразивні інструменти та  змащувально-охолоджуючі рідини:  підвищена запиленість повітря робочої зони, утворення аерозолів при обробці з використанням ЗОР, підвищений  шум, які негативно впливають на працівника, котрий виконує таку роботу, тобто заточувальника інструменту. За вимогами заточувальні верстати встановлюють в окремих спеціально пристосованих приміщеннях.

Отже,  умови праці заточувальника інструменту є потенційно шкідливими. Позиція «робітники, зайняті обдиранням, точінням, різанням, шліфуванням металевих виробів та інструменту абразивними кругами сухим способом» (до цієї категорії може бути віднесено і професію заточувальника деревообробного інструменту) внесена до підрозділу 12 «Інші професії оброблення металу» розділу XIV «Оброблення металу»  Списку №2  виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого постановою  КМУ від  24.06.2016 № 461.

Також «робітники, зайняті обробкою, обдиранням, поліруванням, точінням і шліфуванням твердими, м'якими кругами та полотнами з нанесеними на них абразивними кругами, порошками (зернами) сухим способом» передбачені позицією 150 розділу XXXIII « Загальні професії в усіх галузях господарства» Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і  важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затвердженого постановою КМУ від 17 листопада 1997 р. N 1290.  З метою визначення класу умов праці на цьому робочому місці, для подальшого  підтвердження (непідтвердження) права на пільгову пенсію, щорічну додаткову відпустку, доплату до посадового окладу (тарифної ставки), розроблення заходів  щодо  покращення умов праці необхідно провести атестацію робочого місця заточувальника інструменту. Згідно з пунктом 1 згаданого Порядку, атестація  робочих  місць  за  умовами  праці проводиться на підприємствах незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний  процес, обладнання, сировина та матеріали, що використовуються, є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів,  які  можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.Після опрацювання виробничої документації, наданої інженером з охорони праці ТОВ ДДА Трейд  Романом Ричаком,  був спільно визначений перелік робочих місць, які підлягають атестації, – крім заточувальника деревообробного інструменту, до переліку були включені й інші робочі місця.  Далі атестаційні роботи проводитимуться відповідно до Порядку та Методичних рекомендацій.