Експертиза умов праці

Відновлено чинність ГОСТ 12.1.005-88 «Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони»

У результаті скасування цього стандарту склалася ситуація, коли вимушені були призупинити свою діяльність лабораторії, атестовані Держпраці, оскільки не мали права надавати в повному обсязі послуги підприємствам з проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу для атестації робочих місць. Як наслідок, роботодавці не мали змоги визначити шкідливі фактори на робочих місцях, а працівники, зайняті на роботах із шкідливими умовами праці, – отримувати передбачені законодавством пільги і компенсації.

Унаслідок численних звернень чинність деяких стандартів, на заміну яких проводиться або передбачається розроблення проектів національних стандартів; посилання на які є в нормативно-правових актах і які застосовуються в різних сферах діяльності, відновлено.

Наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 24 квітня 2019 року № 111 «Про відновлення дії міждержавних стандартів» відновлено дію деяких міждержавних стандартів на період від 26 квітня 2019 року до 01 січня 2022 року. Зокрема, відновлено дію одного з ключових документів для проведення атестації робочих місць - ГОСТ 12.1.005-88 «Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони».